Lợi ích

Bản quy hoạch tổng thể này là cơ sở cho việc phát triển toàn bộ khu vực thị xã Sông Cầu và cả tỉnh Phú Yên.

Bản dự án đưa ra bước tiếp cận tổng quát không chỉ liên quan đến việc phân bổ các công trình, các khu chức năng mà còn nhằm mục đích cung cấp cho chính quyền địa phương, dân cư, những người thực hiện dự án cũng như các du khách quốc tế về những ý tưởng và khái niệm dành cho khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Bước tiếp cận được đưa ra ở đây không đơn thuần chỉ là một danh sách chi tiết về mặt tài chính, kỹ thuật mà hơn thế nữa, nó còn là sự giải thích về cách thức để biến Sông Cầu thành một nơi nổi tiếng trên thế giới. Một khi bản dự án này được đưa vào thực hiện, Phú Yên nhất định sẽ trở thành điểm đến thú vị nhất ở Việt Nam và của cả Đông Nam Á.

Ban Do Phu Yen 1Các mục tiêu của bản quy hoạch tổng thể:

– Bản quy hoạch tổng thể đã dựa trên thực trạng hiện tại của tỉnh Phú Yên và nước Việt Nam – một đất nước du lịch – để đi vào phân tích tất cả những mặt còn yếu kém và tìm ra các biện pháp khắc phục.

– Xác định các tiềm năng và tìm hiểu những yêu cầu thiết yếu để có thể tiến hành khai thác những tiềm năng đó.

– Kết hợp các thắng cảnh du lịch ở Sông Cầu để bảo đảm cho nơi đây có tính đặc thù.

– Bảo đảm sự hợp tác của các đối tác để cho dự án được thực thi.

– Mong muốn nhận được sự ủng hộ, cũng như sự giúp đỡ của chính quyền ở khu vực Sông Cầu, trong việc hỗ trợ hướng dẫn triển khai dự án.