Nhà nước sẽ thu thuế với casino Việt Nam thế nào?

Casino1

Casino1

Casino tại Việt Nam đã được thí điểm mở rộng cho người Việt tham gia, thay vì chỉ cho khách nước ngoài…

Hồi đầu năm nay, Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành đã mở rộng đối tượng vào casino trong nước, với việc cho phép công dân Việt Nam có thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng/tháng được quyền vào chơi tại các casino trong nước, song phải tuân theo các quy định chặt chẽ.

Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục cho phép công dân Việt Nam vào casino trong nước hay không.

Nghị định nói trên cần thông tư hướng dẫn kèm theo từ Bộ Tài chính và thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối. Và mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

Casino1

Theo dõi liên tục

Theo dự thảo thông tư nói trên, Bộ Tài chính cho rằng hiện các doanh nghiệp kinh doanh casino đều có thể quản lý hoạt động thu chi tiền mặt, xuất nhập đồng tiền quy ước… trên hệ thống máy tính.

Do đó, Bộ đề xuất, doanh nghiệp kinh doanh casino phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý được doanh thu, chi phí, và phải kết nối thông tin với cơ quan thuế.

Mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào một phiếu tổng hợp doanh thu.

Phiếu tổng hợp doanh thu trên phải được kết nối thông tin với cơ quan thuế theo nguyên tắc của hóa đơn điện tử. Định kỳ hàng ngày, doanh nghiệp kinh doanh casino thực hiện chuyển thông tin dữ liệu của phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế.

Theo dự thảo, các giao dịch của doanh nghiệp phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Lập tổ giám sát

Bộ Tài chính cho biết, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể cơ quan quản lý Nhà nước nào thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp tại casino.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất giao cục trưởng cục thuế ra quyết định thành lập tổ quản lý, giám sát việc thu thuế tại doanh nghiệp kinh doanh casino.

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổ quản lý, giám sát của cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ.

Theo đề xuất, hệ thống camera phải được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực bàn trò chơi, máy trò chơi, kho quỹ, quầy thu ngân và các khu vực khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino đảm bảo cho công tác giám sát của tổ quản lý, giám sát. Dữ liệu từ hệ thống camera phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm.

Riêng với tổ quản lý, giám sát, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất các thành viên của tổ này không được là người có liên quan với nhau và với người quản lý doanh nghiệp kinh doanh casino như: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Ngoài ra, cục trưởng cục thuế sẽ căn cứ vào quy mô, số lượng bàn trò chơi, máy trò chơi thực tế đang hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh casino để quyết định số lượng thành viên trong tổ quản lý, giám sát.

Bộ Tài chính đề xuất, các thành viên của tổ giám sát thuế tại casino không được là người có liên quan với nhau và với người quản lý doanh nghiệp như: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

(Nguồn: cafef.vn)