Khu bảo tồn thiên nhiên và động vận bán hoang dã

Diện tích: 205.20ha

Danh sách loài: khỉ, rắn, chim, …