Diện tích: 164.53ha (27 lỗ)

Bao gồm:  CLB Golf, Tee House,  Nhà quản lý, Khách  sạn, Bãi đỗ xe, Bãi đỗ trực thăng, v.v…