Đua ngựa

  • Diện tích: 62,18ha
  • Diện tích sàn: 80,000m2
  • Kích thước: B1 – 4F
  • Các khu chức năng: cổng chính, tòa nhà chính, chuồng ngựa, bệnh viện cho ngựa, khu ăn uống, v.v…

Đua chó & đua lừa:

  • Diện tích: 41,16ha
  • Diện tích sàn: 40,000m2
  • Kích thước: B1 – 3F
  • Các khu chức năng: cổng chính, tòa nhà chính, chuồng ngựa, bệnh viện cho ngựa, khu ăn uống, v.v…