– Tên dự ánKhu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp Sông Cầu – CARLO VEGAS.

– Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

– Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

1. Công suất thiết kế:

 • Sân golf tiêu chuẩn quốc tế: 164.53 ha
 • Trường đua Ngựa và Chó: 103.64 ha
 • Khu resort, khách sạn 5 sao và Casino: 230.61 ha
 • Khu Thể thao liên hợp: 30.71ha
 • Khu bảo tồn thiên nhiên: 205.20 ha
 • Khu vui chơi trên cạn và dưới nước: 13.22 ha
 • Khu đô thị, trường học, bệnh viện và các khu quy hoạch còn lại: 329.09 ha

2. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

Khách sạn; dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp; Du lịch tâm linh; Casino và đua ngựa, đua chó, đua thuyền; sân golf và các hoạt động hỗ trợ khác cho khu đô thị, trường học, y tế..

3. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng:  1.077 ha

– Vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 99.612.583.755.000 đ Chín mươi chín nghin sáu trăm mười hai tỷ năm trăm tám mươi ba triệu bảy trăm năm mươi lăm nghin đồng, tương đương khoảng 4.331.000.000USD Bốn tỷ ba trăm ba mươi mốt triệu đô la Mỹ, trong đó:

 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư:
 • Chi phí thuê đất, mặt nước,..: 4.814.850.000.000 đ
 • Chi phí xây dựng công trình: 62.682.278.151.000 đ
 • Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 11.842.247.693.000 đ
 • Chi phí khác hình thành tài sản cố định: 18.716.931.125.000 đ
 • Chi phí dự phòng: 8.142.845.696.000 đ
 • Chi phí lai vay trong thơi gian xây dựng: 4.199.431.089.000đ

Cộng: 99.612.583.755.000 đ

Bằng chữ: Chín mươi chín nghìn sáu trăm mười hai tỷ năm trăm tám mươi ba triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng.